Poker For Fun  vzw
http://www.thoekske-van-walem.be

Handwaarden

Royal Flush De Max van alle pokerhanden, de 5 hoogste kaarten, aas t/m tien van dezelfde kleur en symbool.
Het is eigenlijk hetzelfde als een straight flush met de aas als hoogste kaart.
Als meerdere spelers een royal flush hebben, wordt de pot gedeeld. In poker wordt nooit gekeken naar kleur.
Royal Flush

Straight Flush Vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur en symbool.
Dit voorbeeld is een straight flush 'tot de vijf van harten'.
De aas telt hier ook als 1. De laagste straight flush is A-2-3-4-5, de hoogste is 9-10-J-Q-H.
Als meerdere spelers een straight flush hebben, wint de hand met de hoogste kaart. Is deze dezelfde bv. Bij beiden een Q dan word de pot opgesplitst.
Straight Flush

Vier dezelfde (Four of a Kind) Vier gelijkwaardige kaarten, de laagste is vier tweeŽn, de hoogste vier azen. Dit voorbeeld is een four of a kind 'boeren'.
Als meerdere spelers een four of a kind hebben, beslist de hoogste combinatie.
Vier dezelfde
(Four of a Kind)

Full House Drie dezelfde met een paar. Dit voorbeeld is een full house 'zevens over drieŽn'.
Als meerdere spelers een full house hebben, wint de hand met de hoogste drie dezelfde (hier de zevens).
Indien dat gelijk is, wordt gekeken naar wie het hoogste paar heeft (hier de drieŽn).
Is dat gelijk wordt er gesplit in de pot. Een full house met 7-7-7-3-3 is dus hoger dan een met 6-6-6-A-A.
Full House

Flush Vijf willekeurige kaarten van dezelfde kleur en symbool.
Dit voorbeeld is een flush 'vrouw-hoog van ruiten'.
Als meerdere spelers een flush hebben, beslist de hoogste kaart wie er wint (hier de vrouw), als die gelijk is, wordt er gekeken naar de tweede, derde, vierde of vijfde kaart.
Is alles gelijk wordt er gesplit in de pot.
Een Flush met 2-3-4-Q-K is dus hoger dan een met 6-8-T-J-K.
Flush

Straat (Straight) Vijf opeenvolgende kaarten van verschillende kleur en symbool.
Dit voorbeeld is een straat 'tot de tien'.
De aas telt hier ook als 1.
De laagste straat is A-2-3-4-5, de hoogste is T-J-Q-K-A.
Als meerdere spelers een straat hebben, wint de hand met de hoogste kaart. Als dit dezelfde zijn wordt de pot gesplit.
Straat
(Straight)

Drie dezelfde (Three of a Kind) Drie gelijkwaardige kaarten, de laagste is drie tweeŽn, de hoogste drie azen.
Dit voorbeeld is een three of a kind 'vieren'.
Als meerdere spelers een three of a kind hebben, beslist de hoogste combinatie.
Als dat gelijk is, beslist de vierde kaart wie er wint (hier een tien).
Als die ook gelijk is, wordt gekeken naar de vijfde kaart (hier een twee).
Als dit gelijk zijn wordt de pot gesplit.
Drie dezelfde
(Three of a Kind)

Twee Paar (Two pair) Twee keer twee gelijkwaardige kaarten, het laagste paar is twee tweeŽn, het hoogste twee azen.
Dit voorbeeld is 'twee paar, achten en vijven'.
Als meerdere spelers twee paar hebben, wint de hand met het hoogste paar (hier de achten).
Als dat gelijk is, gaat het om het tweede paar (hier de vijven).
Als die ook gelijk is, wordt gekeken naar de vijfde kaart (hier een aas).
Als ook dat gelijk is is het een split pot.
Twee paar met K-K-3-3-2 is dus hoger dan Q-Q-J-J-A.
Twee Paar
(Two pair)

Een Paar (Pair) Twee gelijkwaardige kaarten, het laagste paar is twee tweeŽn, het hoogste twee azen.
Dit voorbeeld is 'ťťn paar, negens'.
Als meerdere spelers een paar hebben, wint de hand met het hoogste paar (hier de negens).
Als dat gelijk is, gaat het om de hoogste bijkaart (hier de zeven), als die ook gelijk is, wordt gekeken naar de tweede of derde hoogste kaart.
Als ook die gelijk zijn is het een split pot.
Eťn paar met K-K-A-3-2 is dus hoger dan K-K-Q-J-T.
Een Paar
(Pair)

Niets (High Card) Vijf kaarten die geen enkele reguliere combinatie vormen, de laagste is 2-3-4-5-7, de hoogste 9-J-Q-K-A.
Dit voorbeeld is een 'high card koning'.
Als meerdere spelers niets hebben, beslist de hoogste kaart wie er wint (hier de koning), als die gelijk is, wordt er gekeken naar de tweede, derde, vierde of vijfde kaart.
Is alles gelijk dan is het een split pot.
High card met 2-3-4-Q-K is dus hoger dan een met 6-8-T-J-K.
Niets
(High Card)