Poker For Fun  vzw
http://www.thoekske-van-walem.be

Huisregels

 1. Wij staan in de eerste plaats voor het beleven van plezier aan live poker.

 2. Al onze tornooien zijn gratis.

 3. Om deel te kunnen nemen moet men zich eerst registreren op de site. Hier word onder andere gekeken naar de minimum leeftijd van 18 jaar.

 4. Alle gegevens moeten correct ingevuld worden. Hierop kan controle door de kansspelencommissie gebeuren.

 5. Inschrijvingen van nieuwe leden moeten eerst goedgekeurd worden door het bestuur.

 6. Vervolgens kan je eveneens via de site je inschrijven voor een evenement.

 7. Je kiest hiervoor een locatie en speeldag. Er wordt wekelijks gespeeld op dezelfde dagen.

 8. De plaatsen worden beperkt. Hier geldt dan ook de regel wie eerst inschrijft neemt deel. Indien er op de speeldag zelf nog plaatsen vrij zijn kan de lokale spelleider beslissen om nog deelnemers toe te laten.

 9. Indien een ingeschrevene de toernooi leider waarschuwt dat hij later komt, blijft zijn plaats beschikbaar tot en met de eerste pauze. Dit geldt enkel voor geregistreerde spelers op een niet-finale event, eventuele reserven kunnen geen telefonisch uitstel vragen.

 10. Indien een ingeschreven speler niet tijdig aanwezig is voor de aanvang van het toernooi blijft zijn plaats beschikbaar tot en met de eerste blind level. Dit geldt enkel voor geregistreerde spelers voor een niet-finale event tenzij deze een geldige reden heeft om niet tijdig aanwezig te zijn, eventuele reserven kunnen geen uitstel krijgen.

 11. Er zullen voor deze speler blinds geplaatst worden aan de speeltafel. Alsook kaarten gedeeld worden die op zijn beurt gemuckt worden. Als de tijd verlopen is en de speler daagde niet op kan er ofwel een niet ingeschreven vervanger plaatsnemen ofwel worden de chips van deze plaats weggenomen.

 12. Het is toegelaten om in meerdere locaties of op meerdere dagen deel te nemen.

 13. Echter elke deelnamedag heeft zijn eigen puntentelling.

 14. De punten worden als volgt verdeeld:
  Seizoen 3 en hoger: U krijgt 2 punten per plaats die u dichter bij Event winst brengt. bv er zijn 30 deelnemers, u word als 5de uitgeschakeld (u behaalde rank 26) dan krijgt u (30 - 26 + 1) X 2 punten = (4 + 1) X 2 punten = 5 X 2 punten = 10 punten.
  Boven op deze punten krijgt 20% van het aantal deelnemers extra punten. Om de punten te berekenen wordt de volgende formule gebruikt. 20% van Totaal aantal deelnemende spelers (afgerond naar boven) + 1 daar word de behaalde plaats afgetrokken en dan vermenigvuldigd met 7. bv een speler haalt de derde plaats terwijl er 30 deelnemers zijn ingeschreven aan het tornooi. 20% van dertig is 6, er zullen dus 6 spelers punten krijgen. ((6 + 1) - 3) X 7 = 28 punten.

  Seizoen 1 & 2: 20% van het aantal deelnemers krijgt punten. Om de punten te berekenen word de volgende formule gebruikt. Totaal gerankte spelers + 1 daar word de behaalde plaats afgetrokken en dan vermenigvuldigd met 9. bv een speler haalt de derde plaats terwijl er 30 deelnemers zijn ingeschreven aan het tornooi. 20% van dertig is 6, er zullen dus 6 spelers punten krijgen. ((6 + 1) - 3) X 9 = 36 punten.

 15. Elke deelname aan een evenement geeft ook recht op 1 punt.

 16. Er wordt gespeeld in de vorm van Seizoenen. Na elk seizoen begint iedere speler weer met 0 punten.
  De lengte en start datum van een Seizoen wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

 17. Aan het einde van elk Seizoen zal er een finale plaatsvinden waar gespeeld kan worden voor prijzen.
  De Algemene Vergadering bepaald de datum van de finale. Deze zal aangekondigd worden na de finale van het voorgaande seizoen.

 18. Elke locatie stuurt finalisten naar de finale aan de hand van het aantal deelnemers dat heeft meegespeeld in die locatie. Indien er op een locatie meerdere speeldagen zijn kan deze regel gelden per speeldag. Het bestuur behoud het recht om zelf het aantal te bepalen.

 19. Indien een speler op meer dan één locatie of speeldag geplaatst is, zal hij spelen voor de locatie waar hij het best gekwalificeerd is.

 20. De berekening van de locatie waar je het best gekwalificeerd bent gebeurt in volgorde met de volgende parameters: 1. volgens Rank, 2. volgens % verhouding punten t.o.v. max punten (exacte formule: punten / max punten * 100, afgerond op 2 cijfers na de komma), 3. Aantal 1ste plaatsen, 4. aantal 2de plaatsen, 5. aantal 3de plaatsen.

 21. De finale zal op een vooraf aangegeven locatie plaatsvinden. Deze kan voorafgegaan worden door een etentje en achteraf afgesloten door een spetterende party. Dit zal steeds op de laatste zondag van een gespeeld seizoen gebeuren. Tenzij anders aangekondigd door de Algemene Vergadering.

 22. Iedere speler zal bij aanvang het aantal chips ontvangen zoals aangegevens volgens de gekozen blind structuur met bijhorende starting stack. Deze chips moeten te allen tijde zichtbaar zijn voor alle spelers. Indien een speler chips verbergt zal hij deze moeten afstaan aan de leiding.

 23. Het spel verloopt volgens de blindstructuur van poker for fun.

 24. Bij het verplicht inwisselen van chips tijdens een pauze wordt het aantal steeds naar boven afgerond. ( bv inwisselen van de chips van 25P, indien een speler dan 75P heeft wordt er gewisseld naar 100P)

 25. Tafel en stoelverdeling gebeurd aan de hand van willekeurige verdeling door de Poker For Fun software. Hierop kan enkel door een locatie Verantwoordelijke A of hoger een aanpassing aan gedaan worden indien dit genoodzaakt is voor de eerlijkheid of rust van het spel.

 26. Plaatsen kunnen en mogen niet onderling gewisseld worden door de spelers.

 27. De speler voor de 1ste positie is deler, seat 1 is small blind, seat 2 is big blind. Ieder zal om beurt delen.

 28. Blinds en eventueel antes moeten voor het delen van de 2de kaart geplaatst zijn. De deler mag de 2de kaart pas delen na plaatsen van de respectievelijke antes en blinds van de spelers.

 29. Antes worden voor de blinds ingelegd.

 30. Een hand vangt aan bij het schudden van de kaarten.

 31. Er wordt eerst 1 kaart gedeeld beginnend links naast de deler en daarna nog een tweede. Kaarten worden met de plaatjes naar onder gedeeld.

 32. Dan volgt de eerste inzetronde. Eerst de speler links van de big blind. Deze kan callen, raisen of folden.

 33. Een raise zal altijd minimum het dubbele van de big blind zijn.

 34. Indien er een raise was heeft de volgende speler de mogelijkheid om te callen, folden of re-raisen. Een re-raise zal altijd het dubbele van het bijgezette bedrag moeten zijn. Bv. Big blind is 50, speler 1 raised naar 110, dan moet speler 2 minimaal raisen naar 170 (110 - 50 = 60 dus 50(big blind) + 120(re-raise) = 170).

 35. Een speler mag nooit een string bet doen (inzetten en dan nog bijzetten of de chips één voor één laten op tafel vallen). Dit wordt gezien als een ongeldige bet indien de speler niet mondeling zijn raise reeds had aangekondigd alvorens zijn raise te zetten.

 36. In het geval van een ongeldige bet zal hij enkel kunnen callen tenzij hij raise gezegd had en geen bedrag noemde, dan kan hij enkel een minimum raise maken.

 37. Indien een speler meer dan eens een ongeldige bet veroorzaakt kan de spelleider een straf uitdelen. De regels voor deze straf zijn later in dit reglement uitgelegd.

 38. Na de inzetronde wordt er 1 kaart geburnd (kaart wordt blind weggelegd op een aparte stapel, dit om steeds te kunnen controleren hoeveel kaarten er al geburnd zijn) en vervolgens worden er 3 kaarten open op tafel bijgelegd, dit is de flop.

 39. Er volgt opnieuw een inzetronde met dezelfde mogelijkheden als voordien.

 40. Na de inzetronde wordt er 1 kaart geburnd en vervolgens word er 1 kaart open op tafel bijgelegd, dit is de turn.

 41. Opnieuw volgt er een inzetronde met dezelfde voorwaarden.

 42. Als dat gebeurde opnieuw 1 kaart burnen en 1 kaart open, deze is de River.

 43. Er volgt een laatste inzetronde.

 44. Indien er bij het inzetten door alle andere spelers word gefold, is de winnaar niet verplicht zijn kaarten te tonen.

 45. Wanneer er een all-in is en er is slechts 1 caller, dan worden de kaarten getoond. Dit noemt men een showdown. Bij de showdown moet de speler die als laatste een bet maakte zijn kaarten eerst tonen, de caller heeft namelijk betaald om zijn kaarten te zien. Indien een van beide spelers muckt dient deze hand gerecupereerd te worden en alsnog getoond worden.

 46. Wanneer een speler fold, komen zijn kaarten op een stapel bij de andere weggegooide kaarten. De deler zou moeten proberen de weggegooide kaarten bij elkaar te houden om verwarring te voorkomen. Niemand anders mag aan die stapel komen. Als kaarten van een speler de weggegooide kaarten raken, is zijn hand dood en kan hij niet met die kaarten doorspelen. Speler is dan uit de hand. Uitzondering: Als de kaarten van een speler nog meedoen en zij worden omgedraaid voor een showdown, en zij raken dan per ongeluk de andere kaarten, dan zijn zij nog wel goed. De manier waarop de kaarten worden omgedraaid, geeft de intentie aan van de speler. De tafel consensus kan in dit geval beslissen. Indien nodig dient de leiding erbij gehaald te worden dewelke een definitieve ruling kan maken.

 47. Wanneer een speler ziet dat de speler voor hem een betere hand heeft kan hij zijn kaarten gesloten wegleggen. In dit geval kan hij geen aanspraak meer maken op de pot. Ook al zou er achteraf besloten worden de kaarten te bekijken en een hogere hand vastgesteld worden, kan hij toch de pot niet meer claimen. Dit kan enkel indien het geen all-in situatie betreft.

 48. Om aansprak te kunnen maken op de pot, worden beide kaarten gelijktijdig getoond. Indien een speler maar één kaart toont zal zijn volledige hand beschouwd worden als dood.

 49. Een speler is te allen tijde verplicht zijn kaarten te beschermen tot de uiteindelijke showdown.

 50. Indien een speler zijn kaarten aan iemand toont (ook iemand die niet deelneemt) zullen deze aan alle spelers getoond worden. Zijn hand is dood indien het een speler betreft die heeft gekeken.

 51. Als small blind uit het toernooi is gevlogen moet de voorgaande deler weer delen en de blinds schuiven gewoon door.

 52. Als de big blind uit het toernooi is gevlogen, wordt de vorige small blind deler, maar is hij zelf small blind en wordt de speler links van de deler de big blind. Bij de volgende hand blijft de deler dezelfde persoon en schuiven de blinds weer door zoals altijd. Uitzonderingen: Als er nog slechts drie spelers in het toernooi zitten en de deler valt af, wordt de small blind de big blind en de big blind deler.

 53. In de headsup ( nog 2 spelers over) word de deler small blind. De deler moet dan voor de flop eerst spelen en na de flop is het de andere speler die eerst zegt wat hij gaat doen.

 54. Als een kaart per ongeluk open gedeeld wordt, Dan wordt deze kaart de eerste burncard en het delen gaat door. De speler welke zijn kaart open gedeeld werd krijgt zijn tweede kaart op het einde van de deelronde. Tenzij het de eerste kaart is voor de small blind of de big blind, dan wordt er opnieuw gedeeld (misdeal). Wanneer er nog een tweede kaart open gedeeld wordt, moet er ook opnieuw gedeeld worden.

 55. Als de deler de flop deelt, voordat alle spelers hun acties hebben afgerond, moet de flop opnieuw gedeeld worden. De kaarten van de getoonde flop worden opnieuw in het deck geschud en er komt een nieuwe flop zonder burncard.

 56. Als de deler de turn deelt, voordat alle spelers hun acties hebben afgerond, wordt deze kaart uit het spel gehaald. De deler moet een andere kaart burnen en draait vervolgens de river kaart om. Deze geldt dan als turn kaart. Nadat de spelers hun acties hebben afgerond, wordt de te vroeg getoonde turnkaart geschud in het deck en komt er zonder burncard een river kaart.

 57. Als de deler de river kaart deelt voordat de spelers hun acties hebben afgerond wordt die kaart teruggeschud in het deck en wordt er zonder burncard een nieuwe river kaart gelegd.

 58. Wanneer tafels worden opgebroken mogen spelers niet in de blinds of op de deler positie worden ingebracht bij hun nieuwe tafel. Uitgezonderd wanneer de tafel waarvan hij kwam, hij reeds small of big blind was. In dat geval kan hij op dezelfde positie plaats nemen. In het andere geval zal hij wachten tot de delerbutton gepasseerd is.

 59. Als een andere speler dan de deler het spel kaarten raakt, moet die speler de hand uitzitten. De huidige hand is automatisch dood en overige spelers verdelen de pot. Hetzelfde geld voor het aanraken van de chips.

 60. Wanneer een speler niet genoeg chips heeft voor een blind, dan komt er een side pot voor de overige spelers en speelt de huidige speler slechts voor de hoofd of main pot.

 61. Het bestuur kan ten alle tijde beslissen om halve- en zelfs kwart-finales te organiseren. Dit om de hoeveelheid spelers te beperken in de finale.

 62. De blinds gaan steeds naar de winnaar van de pot. Ook indien de winnaar niet voldoende punten had om de blinds te betalen.

 63. Wanneer een speler all-in gaat met minder dan de big blind, betalen de overige spelers de hoogte van de Big Blind om deze all-in te callen. Er ontstaat dan een zogenaamde Side Pot.

 64. Wanneer een kaart van de tafel valt tijdens een deling, is de hand ongeldig en moet de hele tafel opnieuw gedeeld worden. Als een speler vaker dan eens zijn kaarten laat vallen, moet hij één hand aan zich voorbij laten gaan (een sit-out doen). Als de speler hierna weer zijn kaarten laat vallen, neemt de leiding een beslissing over deze speler. Hij kan de speler uit het toernooi verwijderen of een straf opleggen.

 65. De gekozen nickname mag niet aanstootgevend zijn. Dit kan een mogelijke reden van weigering zijn.

 66. Een speler kan een minuut uitstel vragen wanneer hij weg moet van de tafel. Zijn hand wordt dan niet meteen in de muck gegooid. Wanneer de speler dit niet doet en hij niet aan de tafel zit, wordt de hand meteen in de muck gedaan.

 67. Wanneer twee of meer spelers er in dezelfde hand uitvliegen, krijgt de speler die meer chips had dan de ander een hogere eindpositie in het toernooi toegekend. Wanneer zij hetzelfde aantal chips hadden, krijgt de eerste speler links van de dealerbutton de hogere positie toegekend.

 68. Het is aan de tafel enkel toegestaan Engels of Nederlands te praten. Het gebruik van elke andere taal zal het folden van de huidige hand tot gevolg hebben. Indien dit nogmaals voorvalt kan de leiding een straf opleggen. Bij herhaaldelijk voorvallen hiervan kan dit leiden tot uitsluiting.

 69. Indien er een straf wordt opgelegd zal de speler 1, 2, 3 … orbits uitgesloten worden. Hij verlaat dan ook de tafel voor deze termijn. Zijn blinds en antes worden wel ingezet en op zijn beurt worden zijn kaarten gemuckt.

 70. In geval van betwisting van welke aard ook is het steeds de leiding die het laatste woord heeft. In het geval de leiding of een bestuurslid betrokken partij is in de desbetreffende hand zal deze geen aanspraak kunnen maken op zijn functie om de beslissing van de leiding te veranderen of beïnvloeden.

 71. Het bestuur of de Algemene Vergadering kan te allen tijde een lid weigeren voor deelname zonder opgave van reden.

 72. Er kan een klacht worden ingediend die dan door het bestuur of de Algemene Vergadeing wordt bekeken. In dat geval zal de vergadering een oordeel vellen. De beslissing van de vergadering is onherroepelijk.

 73. Elke speler die het tornooi wenst te verlaten zonder terugkomst dient de leiding hiervan op de hoogte te stellen. Zijn stack zal uit het spel worden genomen en worden uitgeschreven op de plaats waarop hij vertrekt.

  Indien de speler de leiding niet op de hoogte stelt dat hij niet (tijdig) zal terugkeren en reeds meer als een half uur uitzit, zal hij alvorens een finaletafel wordt gestart uit het spel verwijderd worden. Hij wordt uitgeschreven zonder ranking en kan aldus slechts aanspraak maken op 1 aanwezigheidspunt voor dit event en niet op de punten van zijn huidige positie.

 74. Elke speler die wettelijk een account kan aanmaken op Golden Palace dient een account te hebben op Golden Palace. Spelers die zonder geldige reden geen account hebben bij Golden Palace kunnen geen aanspraak maken op punten of finaleplaatsen. Indien een speler problemen ondervind om deze account aan te maken moet hij hiervan de webmaster of Poker Manager op de hoogte stellen, dewelke al het mogelijke zullen doen om deze situatie zo snel mogelijk te verhelpen. Enkel de Algemene Vergadering kan op deze regel mits voldoende redenen uitzonderingen toestaan.

 75. Alle regelementen hierboven omschreven dienen om een correcte en aangename spelomgeving te creëeren. Indien noodzakelijk kan de leiding van bovenstaande regels afwijken teneinde deze spelomgeving te verzekeren. Tegen een beslissing van de Algemene Vergadering of het Bestuur kan enkel door de Algemene Vergadering een afwijking worden toegelaten.

 76. Poker For Fun doet alles in zijn macht om elk lid dat een bijdrage wilt leveren aan de vereniging dit ook toe te laten. Zo zal iedereen de mogelijkheid hebben om zich kandidaat te stellen voor een functie als locatieverantwoordelijke B, en zullen de aangestelde locatieverantwoordelijke de mogelijkheid hebben betrokken te worden bij promoties en vergaderingen waarop de huisregels ter bespreking zijn.

 77. Elke Locatie Verantwoordelijke A of Algemene, elke spelleider en de Poker Manager zullen van de vereniging een polo of hemd ter beschikking krijgen dewelke hen toelaat zich kenbaar te maken in zijn functie naar de spelers. De vormgeving, bedrukking en soort hemd of polo is in de handen van de Algemene Vergadering.

 78. Elk lid van speler tot voorzitter, dient het materiaal dat hij gebruikt of in bruikleen heeft als een goede huisvader te behandelen. Iedereen is persoonlijk aansprakelijk voor verlies, diefstal en schade aan dit materiaal met uitzondering van gebruiksschade. Elk verlies, diefstal, schade of gebruiksschade dient onverwijld gemeld te worden aan de vereniging via de gekende kanalen.

 79. Niets van de materialen in gebruik op de events van Poker For Fun mag een vermelding hebben naar een ander (live of online) casino als deze van Golden Palace.

 80. Indien een speler geregistreerd is voor een event maar niet tijdig komt opdagen en deze niet tijdig uitschrijft wordt dit lid bestraft met -5 punten voor de ranking van de desbetreffende speeldag. Locatie Verantwoordelijke Algemeen of hoger kunnen hierop een uitzondering toestaan doch dit is bedoeld voor situaties met betrekking tot overmacht en dergelijke, de reden van uitzondering wordt steeds doorgegeven aan de Poker Manager.

 81. Bij eenvoudige beslissing van de Algemene Vergadering of Bestuur kunnen deze huisregels aangepast worden. Deze aangepaste huisregels zullen onmiddellijk van kracht worden nadat hierover een mailing is verstuurd.